There was a problem loading the comments.

Isolasjon i garasjeporter som farlig avfall

Infosenter  »  Handle hos Portspesialisten AS  »  Viser artikkel

  Utskrift
Isolasjon fra garasjeporter kan være farlig avfall


1e782cb7c45b4b4234d8ee455927025a50feddc6?t=b4f3188791dc37362dbd8d9c1e1caf0b


Isolerte garasjeporter som er levert før 2003 og er isolert med Polyuretan (PUR)-skum har med stor sannsynlighet innhold av klimaskadelige gasser som KFK (Klorfluorkarbon).

Disse gassene bryter ned ozonlaget og forsterker drivhuseffekten. Isolasjonen i disse elementene kjennetegnes som stiv isolasjon og er ofte gul i fargen.

Isolasjonen er å regne som farlig avfall og elementene må deklareres samt innleveres til deponi. Det er sluttbrukeren (avfallsbesitteren) som har ansvar for at virksomheten man benytter håndterer avfallet riktig - evt. at man sørger for å levere dette selv til godkjent mottak.

Privatpersoner kan fortsatt levere dette gratis ved avfallsanlegg.

For en næringsvirksomhet så ligger kostnaden for å levere slik avfall ligger på ca 1090 kr eks mva per m2 (ca 100-120 kr per kg - en gjennomsnittport veier ca 10,5 kg per m2).

Dette er naturlig en kostnad mange useriøse aktører ikke velger å ta og finner derfor kreative løsninger.

Når du velger en leverandør - så er det viktig at du spør både for din egen del - og for miljøets skyld - om hvordan de håndterer det klimafarlige avfallet?


Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS