There was a problem loading the comments.

Portåpner vil ikke lagre grenser under programmering - Liftmaster EV-serien(LM70EV, LM75EVK, LM100EVS)

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
Dersom du opplever problemer under programmering av grensesnittet (øvre- og nedre grense) så kan det være motoren mangler et referansepunkt.
Når man skal programmere motoren så holder man inne den firkantede knappen til PIL OPP lyser.
Først skal man kjøre porten opp til øverste grense- deretter lagre med firkantet knapp. PIL NED lyser.
Så skal man programmere nedre grense - kjører porten ned og lagrer med firkant.

Deretter skal porten kjøre en automatisk kraftjustering. PIL OPP blinker. 
Man skal nå trykke én kort gang på pil opp og porten skal automatisk gå opp til øverste stilling. 

Dersom porten kun beveger seg få cm når du trykker på PIL OPP så mangler motoren et referansepunkt. 

Dette må vi forklare nærmere:

På beltet sitter det ett hvitt flagg - se bildet under:

2954c885cfb3b59b952fbb8ccce8e801d3ec05ff?t=e216440cf8aecafd3ac9c916c63f4522 En gang i løpet av både opp og nedgangen til motoren så skal denne bryteren trykke på en mikrobryter som sitter på motoren.

6d776aab785e7e4e845b2ae1c5bc00dcb1956d43?t=99ea908422ae710b37ee2362129871c0 Denne mikrobryteren sitter bak drevet - øverst på motoren. Se bildet under:

1e5f4c94b4efcdbd3a3d8ab2cdec930945c0fa8c?t=97c19b4fab6d597b180fbdb5df604a39
Om feks overnevnte flagg mangler på beltet - eller om feks bryteren er litt bøyd slik at flagget ikke treffer bryteren - så vil porten kun gå noen cm når man skal programmere kraftjusteringen.Løsningsforslag:

1) Først bekreft at flagget befinner seg på beltet. Du kan fysisk følge beltet og se etter flagget. Det befinner seg normalt på venstre side, nærme motorhodet, når du ser mot porten.

2726f535b4f123e100f1f0ead72d02227b7e71bc?t=a8788d598aa2c0e5b0c5d390359ebcc3 Dette flagget må gå rundt selve motorhodet og trykke på mikrobryteren bak på motorhodet for at det skal gis et referansepunkt.

Når flagget passerer motorhodet skal det lyse opp bak på motoren et lite øyeblikk

2) Bekreft at det lyser på gul knapp når flagget passerer motorhodet.

1142154afab9d9e4e3a2e618fa650f8828cd4f88?t=791257bc3f6868616bcbc48fd0a3b35a Dersom det ikke kommer noe gult blink og du har bekreftet at flagget passerer motorhodet må vi se nærmere på mikrobryteren. Det kan være man har kommet borte i denne når man monterte og at den må fysisk justeres.

3) Skru ned motorhodet med de 4 skruene. Se først til at begge ledningene er koblet likt som på bildet.
Mens strøm er tilkoblet motorhode, forsøk å trykke inn bryteren og registrer om det gule lyset nå blinker. Da vet vi at bryteren er i orden. Dersom det ikke blinker er mikrobryter eller styrekort defekt.

Forsøk også å bøy den lille armen som sitter på bryteren litt nærmere drevet. Vær forsiktig, det er snakk om maks 0,5-1cm. Bryteren på bildet er i normal posisjon.

6726042f999ceda211dc7392d555753c7f5f0c7e?t=e3aa291ca68e6861cfe62b7e3dd33de5 4) Kontroller flagget posisjon ift motorhode og se at flagget går forbi motoren når du kjører port opp eller ned. Den gule knappen skal blinke når dette skjer.

Om du får det gule blinket kan du forsøke kraft- og grensejusteringen på nytt - og da skal alt være i orden.

Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS