There was a problem loading the comments.

Marantec (Twobi / New England Door / Eagle) - Programmere fjernkontroll

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
NB! På disse motorene kan man kun ha 1 stk fjernkontroller i minnet. Dersom du har flere enn én fjernkontroll må du kopiere signalet fra den som allerede er programmert

1. Hold inne P-knappen i ca 2 sekunder. Slipp deretter knappen. Nå blinker enten indikator 1 eller indikator 2


27f9b90be3f4f230004130d7d5b150eef9aa2b22?t=9ae88c376312d3bc68994f60ad6ab6db


8eea3bb819f3d8924eed2aea67e0478a66c112db?t=37435b3d8497637d03c1c1637c39ab90

2. Dersom indikator 1 blinker, trykk én kort gang gang på minus-knappen. Deretter P.


9eb7fd49acfeaa641a1c7aceda114f174a78396c?t=178c9dcae210fbf5da18266bd8093b84


527c57ece32cf711889a67cc25bb3c7da4f7a701?t=016f4ee31293382410f4d4bab4412ac1

3. Trykk deretter på P-knappen helt til indikator nr 7 blinker.

27f9b90be3f4f230004130d7d5b150eef9aa2b22?t=9ae88c376312d3bc68994f60ad6ab6db
ef0371457b36c88d23bb4c5bc709771f57170900?t=e0633208d647de30122da5141487c6d6

4. Trykk å hold inne knappen på fjernkontrollen. Indikator nr 7 blinker hurtig.


6b5ac4718d2f6a6b7baa7c0f645cb96ac1565c0b?t=55f968256e09da53f2a8154c0b461d74


43bd4b2387d76c7384b0fba6d262d422b5e7a99b?t=18321783b4711cb25851a41a5537f6ca

5. Trykk deretter på P to ganger for å lagre programmeringen. Nå kan du teste fjernkontrollen.

d8b046a225046f6b317a1dddabd855b481a775a4?t=2d0ff8fb6f0cb240c0f9bb349bad8838


46ad8a07b14c1f030b36ec1527ae11a7c10acd26?t=422e7fcdff80487e2fa91d69875acb25Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS