There was a problem loading the comments.

Liftmaster LM75EVK og LM100EV - Porten min stopper og snur på vei ned

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
Gratulerer med ny portåpner!

Din garasjeportåpner har blitt levert av en profesjonell forhandler og portåpneren bør fungere problemfritt i mange år med minimalt vedlikehold.

Det er likevel viktig at du leser dette informasjonsskrivet for at du skal ha glede av den nye portåpneren din i lang tid.

Generelt om vedlikehold av garasjeport og garasjeportåpner:

En garasjeportåpner hjelper til med å løfte og senke porten , men det er fjærene som tar de tunge løftene. For at garasjeportåpneren skal fungere problemfritt er det derfor nødvendig at man vedlikeholder porten samt skifter ut utsatte deler som vaiertrinsehjul, vaiere og fjærer etterhvert som disse blir utslitt. Fjærene må også være i balanse så disse bør strammes over tid.


Ved å smøre opp bevegelige deler/lagere på garasjeporten én gang i året vil levetiden økes betraktelig.
Dersom du ønsker å bestille en slik vedlikeholdsspray i ettertid så finner du dette på våre nettsider (portspesialisten.com).Test av sikkerhetsfunksjon, driftsstans og kraftjustering:


Garasjeportåpnernen har en innebygget sikkerhetsfunksjon så den skal stoppe når den møter motstand eller en hindring. Dette er for å unngå personskader, skade på port og skade på garasjeportåpneren. Denne funksjonen bør testes minimum én gang i året for å se at den fungerer tilfredsstillende.

Garasjeportåpneren justerer seg automatisk for å tilpasse seg mindre økninger i motstand.

Dersom du oppleverer driftsstans ved at porten i løpet av åpning- eller lukking stopper og returnerer så kan det være nødvendig å utføre en manuell justering. Dette vil ofte skje den første vintersesongen da det er kaldere ute og garasjeporten går generelt tyngre.

Før du gjør dette:

- Kontrollerer at det ikke befinner seg noen hindring i sideskinner eller ved gulv. Småstein, is og snø kan være nok til å utløse sikkerhetsreversering.
- Kontroller vaiere, fjærer og vaiertrinsehjul. Se til at ingenting har røket eller at vaiere er flisete.

Justering av grenser og krefter, Liftmaster LM70EV(K)-130EV

PROGRAMMERINGSTASTER:

Programmeringstastene befinner seg under det avtakbare dekselet på baksiden av motoren.

1. Trykk og hold den firkantede programmerings-tasten (mellom OPP- og NED-tastene) til OPP-tasten begynner å blinke.

2. Trykk og hold så OPP-tasten til den ønskede endeposisjonen for OPP er nådd.

HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeposisjonen innstilles

og justeres svært nøyaktig.

3. Straks porten befinner seg i ønsket endeposisjon for OPP, skal du igjen trykke den firkantede programmeringstasten. Motorbelysningen blinker kort og så begynner NED-tasten å blinke.

4. Trykk og hold så NED-tasten til den ønskede endeposisjonen for LUKKET er nådd. Forsikre deg om at det ikke kjøres for langt eller at skinnen bøyes oppover.

HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeposisjonen innstilles og justeres svært nøyaktig.

5. Straks porten befinner seg i ønsket grenseposisjon for LUKKET, må du igjen trykke den firkantede programmeringstasten. Motorbelysningen blinker kort og OPP-tasten begynner igjen å blinke.

6. Trykk på OPP-tasten. Når porten når den innstilte grenseposisjonen for OPP begynner NED-tasten å blinke.

7. Trykk på NED-tasten. Porten kjøres nå til den innstilte posisjonen for LUKKET.

Programmeringen er fullført.


14bae6e5065549cd8fa04e8c9069761cee3d0704?t=2f89e822d747fa55f7ab16537c85afe6


Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  


Sorter etter: 
Vaa  
Denne instruksjonen var supernyttig. Men hvordan sikrer man at OPP-innstillingen blir helt riktig, skal man stoppe når den møter motstand?
  1 · Svar
Aleksander Mikalsen  Staff  
@Vaa Beklager sent svar. Man skal stoppe når porten er i posisjonen du ønsker at den skal være i for åpen posisjon - det er ikke nødvendig å kjøre den helt opp da det bare fører til at det tar lengre tid før porten er på topp punktet sitt. 
  1 · Svar
© Portspesialisten AS