There was a problem loading the comments.

Liftmaster LM50EV - Porten min stopper og snur på vei ned

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
Gratulerer med ny portåpner!

Din garasjeportåpner har blitt levert av en profesjonell forhandler og portåpneren bør fungere problemfritt i mange år med minimalt vedlikehold.

Det er likevel viktig at du leser dette informasjonsskrivet for at du skal ha glede av den nye portåpneren din i lang tid.

Generelt om vedlikehold av garasjeport og garasjeportåpner:

En garasjeportåpner hjelper til med å løfte og senke porten , men det er fjærene som tar de tunge løftene. For at garasjeportåpneren skal fungere problemfritt er det derfor nødvendig at man vedlikeholder porten samt skifter ut utsatte deler som vaiertrinsehjul, vaiere og fjærer etterhvert som disse blir utslitt. Fjærene må også være i balanse så disse bør strammes over tid.


Ved å smøre opp bevegelige deler/lagere på garasjeporten én gang i året vil levetiden økes betraktelig.
Dersom du ønsker å bestille en slik vedlikeholdsspray i ettertid så finner du dette på våre nettsider (portspesialisten.com).Test av sikkerhetsfunksjon, driftsstans og kraftjustering:


Garasjeportåpnernen har en innebygget sikkerhetsfunksjon så den skal stoppe når den møter motstand eller en hindring. Dette er for å unngå personskader, skade på port og skade på garasjeportåpneren. Denne funksjonen bør testes minimum én gang i året for å se at den fungerer tilfredsstillende.

Garasjeportåpneren justerer seg automatisk for å tilpasse seg mindre økninger i motstand.

Dersom du oppleverer driftsstans ved at porten i løpet av åpning- eller lukking stopper og returnerer så kan det være nødvendig å utføre en manuell justering. Dette vil ofte skje den første vintersesongen da det er kaldere ute og garasjeporten går generelt tyngre.

Før du gjør dette:

- Kontrollerer at det ikke befinner seg noen hindring i sideskinner eller ved gulv. Småstein, is og snø kan være nok til å utløse sikkerhetsreversering.
- Kontroller vaiere, fjærer og vaiertrinsehjul. Se til at ingenting har røket eller at vaiere er flisete.


Forsøk først å kjøre en enkel kraftjustering hvis du har problemer med åpneren.

Dette gjøres slik:

Trekk ut støpselet fra drivverket i ca. 10 sekunder. Kjør deretter motoren med fjernkontroll eller veggbryter og åpne og lukke porten helt.


Hjelper ikke dette kan du forsøke å stille inn grensene slik:

1. Åpne lysdeksel.
2. Trykk tasten „P“ og hold inntil LED3 begynner å blinke.
3. Trykk tasten „+“ og hold så lenge inntil porten er helt åpen. Korriger eventuelt med tasten „-“.
4. Trykk tasten „P“ kort på nytt, LED2 begynner å blinke.
5. Trykk tasten „-“ og hold til porten er helt lukket. Skinnen må ikke bøye seg oppover. Korriger eventuelt med tasten „+“.
6. Trykk tasten „P“ kort på nytt. Drivverket åpner nå selvstendig porten helt og lukker den helt igjen. Samtidig blir nødvendig kra i drivverket automatisk innstilt.

Programmeringen er fullført.


933dca73dfea68b1c17116ed88d209e1b29489bd?t=20dbb742c1f2bdd6dd188d050e8e6672


Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS