There was a problem loading the comments.

Hvordan sette opp Portspesialisten sitt fjernkontrollsystem mot Homelink i TESLA

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift

Hvordan sette opp Portspesialisten sitt fjernkontrollsystem mot Homelink i Tesla


Link til produktet i vår nettbutikk

(last ned pdf her: Hvordan sette opp Portspesialisten sitt fjernkontrollsystem mot Homelink)

9e2f1460c034c5476d1695848653494379c4897d?t=490fd1cbdc6199910063d4930c2535b8
Still inn mikrobrytere på mottaker:

7 opp og resten ned,


f0312d8fe906cdf500133eba30680c2dd44a1962?t=52d81527a576aea88d8cbbd72365ad9e
Still inn mikrobrytere på fjernkontroll:

1,5,7 og 8 opp og resten ned


59b1932b2b3a23c03204e16ada029f13101bedbb?t=404aad68f46c73e728c3ba4d3c014460
Du kan nå koble opp mottaker og sette inn strøm adapteret:
Trykk så kort på S1 slik at L1 Lyser
93268aa5dbdf46e80e3c076b9f9a944d1f312228?t=774eae27f011fd1cea695d7fe84ba167
Hold inne knappen på fjernkontrollen til L1 blinker8f35df4e7cbda1fe09c50352c92a0d093ebfc41b?t=3a5a246afb37831940b49b7dc052a05a
Koble så til andre enden av ledningen som er koblet til Out 1 på mottaker til impulsinngang/inngang for veggbryter på din portåpner.

For oversikt over flere ulike merker Trykk her


8e4f1318bcfad5f04787a2005bdf391361702451?t=2138887a2e7fc249d08dde6755cf790a
Trykk på Homelink ikonet
722264a9611969ad59b7f5b528c6f70cfaca01d2?t=e5584adf95c7f20633e1f8c78baf12b5
Trykk på Create Homelink

f34ddbae7f8a12c6cb6d684f828a69ac24123476?t=bd38128901c13d94a43c4bafb05d4218
Skriv inn ønsket navn og trykk ENTER64a0f96ae9eeecefa8e3bb845759fc280006b6e4?t=6c40962700d42fd52e909d237b4bed42
Ha fjernkontrollen klar og med nytt batterib222930dc8cdc499256d16472beec0accbd112f3?t=4d54f0852c878a4ee00d7e6d8b2d2bc4
Tryk START9ee34973e5ea9df87712158b831d2e3dc9dae3ce?t=899e877b11019bfa590b8cea75fb0f7d
Bilen er nå klar for å motta signalet


a78fa2cf4dfeca9707e4b9ac82ca56bef0a803bb?t=4b32ad5b0be8d6ae0ae342ca42c02a8d
Stå foran frontfanger og hold inne knappen på fjernkontrollen.
Bilen vil indikere mottatt signal ved å blinke med frontlysene, dette kan ta inntil 30 sekunderfd8bca2387366a4316bad43f8dca6892cf28f2de?t=f5bccf5f02d3dfd17356154e87d5c18a
Test at overføringen er fullført og at det fungerer og trykk deretter SAVE46d89d3e10af5371c077a460d25396ddf8b7a577?t=4015f6aa50685709bf7214dafbe2e0f1
Still inn ønskede innstillinger som for eksempel automatisk åpning/lukking
90df6412aaabb902377f0cd298527a39eafdf9f7?t=706da6f92977e45eb25a5441b199240e
Gratulerer!

Din bil er nå klartgjort for Homelink

Vedlegg


Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS