There was a problem loading the comments.

Hörmann Supramatic E2 - Programmere grenser og kraft

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
Det kan være nødvendig å programmere motorens grenser og kraftjustering på nytt ved feks skifte av fjærer.

Du et lite display på portåpneren samt 3 knapper. PRG, OPP og NED.

Slik stiller du både grenser og kraft:

  1. Trykk 1 gang på PRG knappen. 1 vises i displayet og deretter en blinkende L.
  2. Trykk på OPP knappen. Porten kjører helt opp.
  3. Trykk på ned knappen. Porten kjører helt ned, deretter snur den automatisk og kjører opp mens det blinker L raskt i displayet.
  4. Trykk på ned knappen. Porten kjører helt ned, deretter snur den automatisk og kjører opp/ned et par ganger for å justere kraften.
  5. Tilslutt vises et tall i displayet. Dette tallet forteller deg om tilstanden på porten (0-2 = bra, 3-9= muligens mekanisk justering el. port går tungt).
Kort oppsummert:

Én gang på PRG.

Pil OPP.

Pil NED

Pil NED.

:)
Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS