There was a problem loading the comments.

Hörmann Supramatic E2 - Programmere fjernkontroller

Infosenter  »  Spørsmål og svar (Teknisk FAQ)  »  Viser artikkel

  Utskrift
De fleste Supramatic E2 er levert med ekstern mottaker (liten boks tilkoblet portåpneren, du finner ofte den lokalisert i taket eller lagt løst oppe på selve motoren).

For å programmere fjernkontroller:

  1. Trykk på den røde knappen på mottakeren. LED lyser.
  2. Trykk så å hold inne knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder. LED blinker.
  3. Fjernkontrollen er programmert.
I noen tilfeller finnes det ingen ekstern mottaker og fjernkontroller må programmeres med kontrollpanelet.

Du finner da et lite display på portåpneren samt 3 knapper. PRG, OPP og NED.

  1. Trykk 2 ganger på PRG knappen. 0 blinker i displayet.
  2. Trykk å hold inne PRG knappen til desimalpunktet er synlig. 0 og desimalpunkt blinker.
  3. Trykk å hold inne knappen på fjernkontrollen (den knappen du ønsker å programmere) i ca 1 sekunder. 0 og desimalpunkt blinker hurtig.
  4. Trykk 2 ganger på PRG knappen for å avslutte. Fjernkontrollen er nå programmert.

Del med
Takk for din tilbakemelding ang. denne artikkelen.

Relaterte Artikler


Kommentarer

Legg til Kommentar

Svar til  

© Portspesialisten AS